Naujienos

Europos sajungos parama

RUBINETA vykdo EU projektą „UAB „RUBINETA“ dalyvavimas tarptautinėse parodose 2017-2018 m.“

Nuo 2017 m. sausio mėn. RUBINETA vykdo projektą „UAB „RUBINETA“ dalyvavimas tarptautinėse parodose 2017-2018 m.“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0137), pateiktą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto metu įmonė rengiasi dalyvauti 5 žymiausiose specializuotose tarptautinėse parodose, kuriose tikisi užmegzti įmonės tolimesnei plėtrai užsienio šalyse naudingų kontaktų, padidinti nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą, padidinti prekinio ženklo tarptautinėse rinkose žinomumą.

Šio projekto tikslai yra plėstis užsienio šalių rinkose, padidinti įmonės eksportą, apyvartą bei darbo našumą kartu prisidedant prie Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų skyriaus eksporto, apyvartos, darbo našumo rodiklių kilimo, o taip pat plėsti įmonės veiklą kuriant naują, inovatyvią, aukštos kokybės produkciją.

Tikslų įgyvendinimui UAB „Rubineta” gavo 27 868 EUR paramą, ir dar 27 868 EUR prisidės savo nuosavomis lėšomis. Prognozuojama teigiama projekto ekonominė nauda nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu:

Iki 2021 m. pabaigos 232,56 % padidėjusios eksporto pajamos.