Naujienos

UAB „Rubineta“ įgyvendina Europos Sąjungos remiamą projektą

UAB „Rubineta“ – europinė sertifikuotų maišytuvų ir santechnikos priedų gamintoja ir tiekėja.

Įmonė siekdama užtikrinti nuolatinį konkurencingumo augimą eksporto rinkose, vykdo projektą „Vadybos metodo įdiegimas UAB „Rubineta“ poreikiui patenkinti“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Procesas LT“. 

Šio projekto tikslas yra užtikrinti nuolatinį UAB „Rubineta“ konkurencingumo augimą eksporto rinkose, didinant veiklos efektyvumą LEAN vadybos metodų pagalba. Tikslų įgyvendinimui UAB „Rubineta” gavo 13 775 eurų paramą ir dar 13 775 eurų prisidės savo nuosavomis lėšomis.

Prognozuojama teigiama projekto ekonominė nauda 2018-2019 m., vertinant sutaupytas darbo valandas bei sumažintų atsargų likutį, apytiksliai sudaro 553 000 eurų.

ES finansavimas gautas iš Europos regioninės plėtros fondo.